reklama

Martin Kupka: Středočeský kraj neplní svou roli v přípravě dopravních staveb

reklama

Způsob, jakým se snaží středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová pomoci na svět středočeskému úseku dálnice D3 nejen, že budí rozpaky, ale ve výsledku může stavbu oddálit. Jsem přesvědčen, že máme udělat všechno pro to aby D3 stála co nejdříve a ulehčila život mnoha tisícům lidí,“ říká ve svém komentáři místopředseda ODS Martin Kupka.

/KOMENTÁŘ/ Ovšem způsob, který zvolila paní hejtmanka a který výstižně ilustruje dopis s výzvou premiérovi, aby státní instituce spolu s krajem koordinovaně tlačily na středočeské obce a – proč to neříct – vydíraly je, je nešťastný a ve výsledku může vést k tomu, že se spousta lidí jen utvrdí v odporu proti stavbě.

Věc má ale obecnější přesah. Kraj musí zásadně změnit svůj přístup k prosazování důležitých staveb. Slýchám odezvy mnoha starostů, kterým kraj nijak nepomáhá v jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR během přípravy chystaných klíčových staveb, které se jejich obcí a měst dotýkají. Starostové oprávněně očekávají, že se kraj zastane jejich zájmů a bude spolu s nimi jednat o organizační a technické podobě staveb, která by občany Středočeského kraje co nejméně zatěžovala. Třeba u chybějících úseků Pražského okruhu – celostátně významných staveb s přímým dopadem na život v kraji – se starostové snaží prosadit taková technická řešení, jako je třeba zahloubení, tunelové vedení, protihluková ochrana. Zkrátka prvky, které by umožnily komunikaci vybudovat, ale zároveň nezatížila okolí více, než je nezbytně nutné. Kraj ale v tomto případě dělá mrtvého brouka a žádnou pomoc svým obcím a městům neposkytuje.

Podobně lze hodnotit zapojení kraje do projednávání chystaných staveb vysokorychlostních železničních tratí. I v tomto případě příslušné státní organizace komunikují pozvolna a obce a města ve snaze obhájit zájmy svých občanů nemají v kraji žádné zastání.

Tento přístup se musí zásadně změnit. Kraje mají svou samosprávnou působnost proto, aby pracovaly pro své občany, ne aby proti jejich zájmu podporovaly plnění snů předsedy vlády. Pokud se vedení kraje chce chovat tak, jak od něj občané očekávají, a svůj region rozvíjet v jejich prospěch, musí být starostům ku pomoci a musí spolu s nimi hledat ideální způsob řešení a vystupovat ve vztahu ke státním organizacím odpovědným za výstavbu jako silnější hráč než několik desítek izolovaných obcí, jakkoli se společným zájmem. To je role, kterou za kraj nikdo jiný nemůže udělat. Opačný přístup kraje znamená oddalování a prodlužování staveb a vyvolávání nejistoty mezi občany.

Foto: archiv M. Kupky

reklama

reklama
reklama
reklama
reklama