reklama

Chystá se obří tunel, varovali zastupitelé. Středočeský kraj uznal chybu, ale dál v něm pokračuje

reklama

Středočeští zastupitelé za hnutí STAN se už potřetí pokusí zvrátit mnohamilionový tunel, který kraj v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou plánuje v rámci chystaného vyrovnání se společností Mladá RP s.r.o.. Ta je v pronájmu v někdejším vojenském výcvikovém prostoru u Milovic.

Kraj se chystal společnosti vyplatit  částku 197, 2 milionů korun podle znaleckého posudku. Po upozornění zastupitelů STAN na nutnost zohlednit nárok kraje z původní nájemní smlouvy na vrácení nefinančního plnění došlo ke snížení navrhované částky o 71,8 milionů Kč na 125,4 milionů korun (bez DPH). STAN však i tuto částku v listopadu 2019 rozporoval. Na základě námitek STAN je zastupitelstvu předkládán návrh vyplatit celkem 81,7 milionů Kč po zohlednění již uhrazené zálohy ve výši 10 milionů. Hnutí STAN však upozorňuje na nové podstatné skutečnosti, které je nutno vzít při výpočtu odškodnění v úvahu. Odškodnění by na základě těchto nových skutečností mělo být o dalších 65 milionů Kč nižší.

„Podali jsme proto pozměňovací návrh, ve kterém požadujeme uplatnit naše námitky. Zastupitelstvu předkládáme návrh, aby byla výše vyrovnání se společností Mladá RP upravena,“ uvedl šéf středočeských zastupitelů za STAN Věslav Michalik.

 Radní Robert Bezděk (ANO) už dříve připustil, že námitky opozice jsou na místě. Materiál opakovaně přepracoval, ale přesto jsou v něm významné nedostatky. „Domníváme se, že při schválení navrhovaného usnesení a vyplacení částky 81,761 milionů korun se majetek kraje neodůvodněně sníží o více než 65 milionů Kč, a že tak vznikne Středočeskému kraji škoda. Máme obavu, že jednání osob zúčastněných v této věci by mohlo být trestným činem,“ varuje Michalik.

Navrhována výše byla vypočtena následovně

  • Dle znaleckého posudku doc. Jaromíra Rysky ze dne 1.8.2019 ve znění dodatku č.1 je hodnota odstranění staveb stanovena na 197.213.990 Kč.
  • V důsledku opakovaných upozornění zastupitelů klubu STAN (jak na jednáních zastupitelstva, tak v tisku), týkající se ujednání v nájemní smlouvě ze dne 14.12.2010 mezi Středočeským krajem a společností Mladá RP, s.r.o. o nároku kraje na vrácení částky 1,041 milionů korun měsíčně ze strany společnosti Mladá RP, s.r.o., byla nakonec zastupitelstvu dne 25.11.2019 předložena ke schválení Smlouva o určení výše a vypořádání bezdůvodného obohacení, která reflektovala tuto skutečnost a nárok ze znaleckého posudku ponížila o 71.829.000,- Kč na celkové plnění ve výši 125.384.990,- Kč.
  • Na základě upozornění zastupitelů klubu STAN na jednání zastupitelstva dne 25.11.2019 ohledně skutečnosti, že bezdůvodné obohacení nemůže obsahovat odvoz suti v hodnotě 33.161.480,- Kč, která se stala vlastnictvím společnosti Mladá RP s.r.o. dodatkem č.3 nájemní smlouvy mezi Středočeským krajem a Mladá RP, s.r.o. uzavřeného dne 14.12.2010 a na základě pochybností o tom, zda znalec pracuje s cenami v místě a čase obvyklými v době realizace demolic, nebyla smlouva schválena.
  • Nyní je zastupitelstvu předkládána upravená smlouva, kdy je výše plnění ponížena o náklady za odvoz suti ve výši 33.161.480,- Kč. Dále je odečtena již vyplacená záloha ve výši 10.000.000,- Kč a podíl Mladá RP, s.r.o. na nákladech znaleckých posudků ve výši 462.500 Kč. 125.384.990-33.161.480-10.000.000-462.500=81.761.010,- Kč.
  • Námitka týkající se určení v místě a čase obvyklé ceny demolic byla vypořádána vypracováním dodatku č.2 k posudku doc. Rysky. Klub zastupitelů STAN je toho názoru, že posudek neodpovídá skutečné ceně demolic. Sám autor posudku jeho výsledek relativizuje s tím, že měli dispozici omezené množství informací.
  • O skutečné ceně demolic v čase jejich provedení nejlépe vypovídá smlouva, která na provedení těchto demolic byla uzavřena samotnou společností Mladá RP, s.r.o. Dne 28.3.2013 společnost Mladá RP, s.r.o. uzavřela se společností G&M Future Solutions s.r.o. smlouvu o dílo s názvem „Demolice budov a objektů bývalého výcvikového prostoru Mladá“ za cenu 98.950.000,- Kč. A není pochyb o tom, že to je skutečná v místě a čase obvyklá cena. Tato smlouva je dohledatelná v insolvenčním rejstříku, informace o jejím uzavření je dohledatelná po internetu. Je rovněž doloženo, že ze smlouvy bylo plněno v celkovém objemu přes 90 milionů Kč. Pokud je cena v místě a čase obvyklá 98.950.000 Kč, pak po odečtení částky 71.829.000 Kč, vyplacené zálohy 10.000.000 Kč a částky 462.500 Kč je výše plnění vůči Mladá RP s.r.o. 16.658.500 Kč. Tedy oproti stávajícímu návrhu Rady o více než 65 milionů Kč méně.
    Foto: Pixabay

reklama

reklama
reklama
reklama
reklama