reklama

Thomas Verny se už připravuje na cestu do Česka, kde prozradí více o životě nenarozeného dítěte

reklama

V loňském roce proběhl v Praze vědecko-somatický formát kongresu MYSL TĚLA s podtitulem Buněčná inteligence a paměť. Hlavním jmenovatelem byl potenciál lidské buňky. Primárně pojednával o tom, co si pamatujeme z období, kdy jsme ještě neměli nervovou soustavu a o kvantové mysli.

Hlavním řečníkem tohoto mimořádného setkání byl kanadský psychiatr Dr. Thomas Verny, světově proslulý lékař, psychiatr, vědec a průkopník prenatální a perinatální psychologie, který je zakládajícím členem a prezidentem APPPAH (Asociace prenatální a perinatální psychologie). Tento bratislavský rodák dnes žije ve Stratfordu a letos zamíří nejen na Slovensko, ale hlavně do České republiky, kde v květnu proběhne II. vědecko-somatický kongres: Uzdravení prenatálních traumat.

Účastníkům kongresu přiblížil některé důkazy o tom, že základy naší odolnosti a zdravého šťastného života se netvoří až naším narozením, ale již od samotného početí. Svými výzkumy dokládá, že paměť a inteligence nejsou jen záležitostí mozku, ale každé naší buňky. Tento velmi moudrý a zkušený muž přednášel na nejprestižnějších univerzitách po celém světě. Ochotně se podělil o své praxí ověřené poznatky a vědecké důkazy, které do současné doby nashromáždil.

Thomas Verny významně ovlivnil řadu uznávaných odborníků. Jeho myšlenky, výzkum i praxe zaujaly například amerického vývojového biologa Bruce Liptona, který se zabývá vlivy vlastního myšlení na epigenetiku. Poznatky tohoto významného psychiatra ovlivnily také Gábora Maté, kanadského lékaře, který zasvětil většinu profesního života léčbě a výzkumu závislostí a práci s traumatem i umírajícími.

II. vědecko-somatický kongres: Uzdravení prenatálních traumat se uskuteční 3. – 5. května 2024.

Můžete být přímo na místě, koná se  v Hotelu Energetic, Rožnov pod Radhoštěm anebo se můžete připojit z pohodlí domova.

Čeká vás interaktivní setkání se zkušenými odborníky, kteří budou hovořit  o aktuálních vědeckých poznatcích bude vytvořen i prostor pro přímý prožitek vlastní somatické zkušenosti. Pozornost bude věnována uzdravování nevědomých traumatických otisků z počátečního období našeho života a jejich silnému vlivu na to, kým jsme a jak se cítíme a chováme v dospělosti.

Kongres má ambici vyvolat společenskou změnu v přístupu k tomuto velmi významnému počátečnímu období lidských životů a podpořit tak prevenci vzniku dětských traumat. Zdravý přístup k počátkům našeho života nás může posílit a osvobodit nejen  nás, ale i příští generace. Vstupenky a program zde.

reklama

reklama
reklama
reklama
reklama