reklama

Ministerské pokyny si protiřečí. Školám to v pondělí způsobí zbytečné problémy

reklama

V pondělí 25. května 2020 se školy otevřou pro žáky prvního stupně základních škol. Přípravy ale provází řada nejasností, které jsou způsobeny především rozporuplnými pokyny z ministerstva školství. Pedagogická komora, z. s., obdržela velké množství připomínek k manuálu MŠMT pro základní školy nejen od ředitelů škol, ale i učitelů.

„Robert Plaga prohlásí něco v médiích, ale nakonec se ukáže, že skutečnost je diametrálně odlišná,“ upozorňuje Radek Sárközi, prezident spolku Pedagogická komora, „ministerstvo školství například vydalo zevrubné manuály pro školy, po kritice oznámilo, že jde o nezávazná doporučení, a pan ministr dokonce prohlásil, že by se ředitelé škol měli raději řídit zdravým rozumem, než oficiálními pokyny, to už je opravdu Kocourkov…“

V manuálech MŠMT ani na webu ministerstva školství stále není jednoznačně vyznačeno, co je pro školy povinné a co jsou pouhá nezávazná doporučení. Pedagogická komora proto zveřejnila na svých internetových stránkách rozcestník s platnými mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. Vše ostatní v ministerských manuálech jsou jen doporučení, která školy dodržovat nemusí.

Mateřské školy bez pravidel
Zatímco pro pobyt žáků prvního stupně v základních školách platí velmi přísná pravidla, mateřské školy fungují po celou dobu skoro beze změn. Nejvíce vyniknou rozdíly srovnáním pokynů pro děti stejného věku v různých zařízeních.

„Šestileté dítě nemusí nosit roušku v celém areálu mateřské školy, ale stejně starý prvňáček si musí vzít roušku pokaždé, když opouští svou třídu,“ říká Zbyněk Mašek, ředitel ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín, „ve školní skupině může být maximálně 15 šestiletých žáků, ale u stejně starých předškoláků ve školce žádná omezení neplatí, takže ve třídě může být až 28 dětí, navíc se mohou třídy mateřských škol v průběhu dne různě spojovat, což je na prvním stupni základní školy naopak zakázáno mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.“

Ministerstvo školství ve svých manuálech uvádí, že „škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou“. Okolí škol je ovšem veřejným prostranstvím, proto někteří ředitelé oslovili policii, aby jim pomohla s ranním náporem žáků.

„V pondělí do naší školy nastoupí 70 procent žáků prvního stupně, což je asi 300 dětí, plus rodičovský doprovod, ti všichni se během rána postupně shromáždí u školy,“ uvádí Hana Mikulcová, zástupkyně ředitele ZŠ Benešov Jiráskova, „proto jsme raději požádali o součinnost městskou policii, zejména kvůli řešení dopravní situace a zajištění celkové bezpečnosti před školou.“

Rodiče mohou mít smůlu
Rodiče mohli žáky prvního stupně ZŠ přihlašovat pouze do půlnoci 18. května. Pokud to nestihli, zřejmě se již do konce školního roku jejich děti do školy za spolužáky nedostanou.

„Ptali jsme se kolegyň z různých škol, kolik žáků v pondělí očekávají, někde jsou to všichni, takže se třída bude muset rozdělit na dvě skupiny, bohužel třídní učitelka může být pouze s jednou z nich, ve druhé je buď asistent pedagoga, nebo jiný učitel, kterého žáci neznají, což někteří rodiče nesou nelibě, takže své děti zase odhlašují,“ informuje Jitka Nývltová, která moderuje facebookovou skupinu Pedagogické komory „Učitelky 1. stupně sobě“, kde je více než 5 000 diskutujících. „Jindy zase nenastoupí do třídy žádný žák, zaznamenali jsme i případ, že se z celé školy přihlásil pouze jeden,“ dodává.

„Myslím si, že by se pravidla pro mateřské školy a první stupeň základních škol měla sjednotit, ministerské manuály ředitele škol zbytečně vystresovaly, protože obsahují řadu pokynů, které jsou v praxi jen obtížně realizovatelné,“ doplňuje Radek Sárközi, „nakonec se ale potvrdilo, že nejsou právně závazné, takže školám nijak nepomohly, vlastně by se až tak moc nestalo, kdyby je ministerstvo školství vůbec nezpracovalo, stejně zůstává veškerá zodpovědnost na bedrech ředitelů škol…“

Foto: Pixabay

reklama

reklama
reklama
reklama
reklama