reklama

Ekonom: Česká ekonomika se propadne nejvíc ve své historii

reklama

Letošní rok se pravděpodobně zapíše do dějin jako ten úplně nejhorší. Naše ekonomika se propadne výrazně více než v roce 2009, kdy došlo k největšímu snížení hrubého domácího produktu v novodobé historii České republiky.

Podle průzkumu ministerstva financí u 13 renomovaných institucí dojde letos k výraznému poklesu české ekonomiky. „Respondenti šetření v průměru počítají s propadem hrubého domácího produktu o 7,6 procenta. Tento údaj je v souladu s březnovým odhadem BHS, který předpokládá pokles ekonomiky o 7,5 procenta,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček

Šetření prognóz makroekonomického vývoje dále uvádí, že s výjimkou spotřeby sektoru vládních institucí by letos měly klesnout všechny složky domácí poptávky. I saldo zahraničního obchodu by mělo k vývoji hrubého domácího produktu přispívat negativně. „K oživení ekonomiky by mělo dojít v roce 2021, k čemuž by měla přispět domácí i zahraniční poptávka,“ doplňuje Křeček.

Trh práce bude koronavirem ovlivněn
Podle průměru prognóz zúčastněných institucí by míra inflace měla letos dosáhnout úrovně 2,7 procenta. Výrazně protiinflačně by měl působit propad ceny ropy. Trh práce bude významně ovlivněn pandemií koronaviru. Instituce v průměru počítají s nárůstem míry nezaměstnanosti z 2,0 procenta v roce 2019 na 4,1 procenta v roce 2020.

Rostoucí nezaměstnanost sebou přinese horší podmínky pro zaměstnance. „Instituce v průměru očekávají, že se růst objemu mezd a platů zpomalí ze 7,1 procenta v roce 2019 na letošních 1,6 procenta. V některých méně žádaných profesích pravděpodobně dojde ke stagnaci či dokonce k poklesu příjmů zaměstnanců,“ dodává Křeček.

Foto: Pixabay

reklama

reklama
reklama
reklama
reklama