reklama

Kovářová: Hrozí konec mezinárodně uznávaných kulturních akcí. Je nejvyšší čas jim podat pomocnou ruku

reklama

Koronakrize ohrožuje nejen divadla, orchestry a další širokou kulturní obec, ale také významné festivaly a kulturní akce. Vláda s přímou účinnou pomocí velkým kulturním akcím zatím nepočítá. Věra Kovářová (STAN) proto navrhuje usnesení, které požaduje po vládě okamžitou pomoc, která zabrání konci mezinárodně uznávaných kulturních akcí a festivalů.

Mezi ohroženými akcemi mezinárodního formátu jsou např.  Pražské jaro, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, Colours of Ostrava a desítky dalších významných akcí.
 
„Opatření na podporu kulturních akcí je krok správným směrem. Jedná se však pouze o dílčí řešení. Kultura potřebuje účinnou a komplexní pomoc, protože hrozí zrušení dlouhodobě úspěšných akcí a festivalů kvůli zcela reálné možnosti bankrotu jejich pořadatelů. Kulturní akce takového formátu jsou pro mnoho lidí takřka nepostradatelné a po léta vytvářejí dobré jméno naší země ve světě. Vláda musí jednat ihned a nenechat to dojít tak daleko, konec těchto akcí si nikdo nepřeje,“  říká poslankyně Věra Kovářová.
 
Festivaly nebo velké kulturní akce (dále jen „festivaly“) jsou jejich pořadateli připravovány kontinuálně po celý rok a často s výhledem i na další 2 až 3 roky dopředu. To znamená, že určitý počet lidí pro festival pracuje celoročně. Protože však pořadatelé nemají uzavřenou „provozovnu“ či jinak zásadně omezený každodenní provoz, nemají šanci se přihlásit např. do programu „Antivirus“. Není ani zohledněn nájem kanceláří či další režijní náklady. Avšak festival byl / bude posunut na pozdější termín nebo zcela zrušen, a může tak nastat insolvence pořadatelů.
 
„Na naši národní kulturu můžeme být právem hrdí. Proto bychom ji neměli nechat na holičkách v situaci, kdy od státu potřebuje nutně podat pomocnou ruku. Rozhodla jsem se proto navrhnout usnesení k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí,“ doplňuje Kovářová.

Návrh usnesení zní:

Poslanecká sněmovna žádá Vládu České republiky, aby

  • neprodleně zadala Ministerstvu kultury zpracovat analýzu podchycující všechny možnosti financování festivalů a velkých kulturních akcí a případné dopady, pokud je pořadatelé musí dle nařízení zrušit;
  • navrhla komplexní řešení pro oblast kulturních akcí – s důrazem na zachování tradičních festivalů a velkých kulturních akcí.

Více informací k problematice:

  •  Poskytnutí byť bezúročného úvěru zaručeného státem je pro pořadatele velmi problematické, protože pro splácení úvěru v následujících letech se musí vytvářet adekvátní zisk. Můžeme nyní opomenout zdanění tohoto zisku.
  • Zcela zásadní a nepřijatelné je generování zisku pro zúčtování veřejných prostředků. Prakticky ve všech podpůrných programech od Ministerstva kultury ČR, krajů či měst/obcí existují jasná ustanovení, že v případě vytvoření zisku z pořádání festivalu musí být tyto přebytečné prostředky vráceny do státního, krajského, městského či obecního rozpočtu.
  • Zde se kruh uzavírá: banka v případě, že pořadatel není v zisku a nemá ani adekvátní ručení majetkem, žádný úvěr neposkytne. Pokud festival obdrží finanční dar na uskutečnění festivalu, ve většině darovacích smluv je ustanovení, že v případě neuskuteční festivalu, musí pořadatel finanční dar vrátit (týká jak soukromých, tak veřejných prostředků).
  • Dalším problémem jsou reklamní smlouvy. Reklama na festival se dělá před festivalem, ale i při jeho konání. V případě, že je ale festival zrušen, soukromé společnosti budou chtít vrátit minimálně část finančních prostředků za nerealizované marketingové plnění.

Foto: archiv V. Kovářové

reklama

reklama
reklama
reklama
reklama