reklama

Domácí násilí v době pandemie: Stoupá počet násilných žen. Terapie je možné vést i online

reklama

Diakonie ČCE, jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR, nabízí ucelený terapeutický program pro násilné osoby a poskytuje individuální, párovou a skupinovou terapii. V situaci, kdy partneři i celé rodiny musí být kvůli epidemiologickým opatřením dlouhodobě v jednom prostoru, narůstá napětí a eskalují rodinné konflikty.

„V roce 2020 jsme zaznamenali určitý „genderový“ trend, tj. větší množství násilných žen. Celkem se na nás v roce 2020 obrátilo 125 klientů, z toho 81 mužů a 44 žen. Z celkového počtu klientů tak ženy tvoří 35 %. V části programu, který je nařízen soudem, pak poprvé v roce 2020 byly i 2 ženy odsouzené za závažný násilný čin na partnerovi. Jde o poměrně významný posun, neboť stále přetrvává ve společnosti určitý stereotyp v tom, že násilní jsou muži a ženy jsou oběti,“ popisuje situaci metodička krizového SOS centra Diakonie Věra Víchová.

„Po uvolnění opatření předpokládáme nárůst počtu klientů. V současné době samozřejmě Diakonie nabízí i online terapie. Terapie se tak stává dostupnou pro více lidí a jsou tu i další výhody. Klient může být sdílnější, dokáže mluvit o náročných tématech, ke kterým by při osobním setkání nesebral odvahu. V týmu terapeutů Diakonie panuje shoda v tom, že osobní terapeutické setkání není možné plnohodnotně nahradit distančním způsobem. Ve výjimečné situaci, kterou zažíváme, je ale určitě lepší pomáhat klientům jakýmkoliv způsobem než nepomáhat vůbec,“ shrnuje situaci mluvčí Diakonie Ivo Mareš.

Výrazný nárůst stresu, napětí a agresivity ve společnosti zaznamenaly všechny krizové telefonické linky Diakonie v celé republice a dlouhodobá velká zátěž se začíná projevovat ve větším měřítku právě v těchto dnech a měsících.

„Při poskytování terapeutických konzultací distančně se v programu Stop násilí preferuje videohovor. Pouze pokud to není možné, konzultace mohou výjimečně proběhnout jako telefonický hovor. Vždy je upřednostňována forma audiovizuální, neboť jedním z důležitých faktorů terapie je, že se klient s terapeutem vidí. Oba sice vidí obvykle pouze obličej a nelze tak pracovat s neverbálními signály – gestikou, posturikou nebo proxemikou. Celkový dojem z druhého pak tedy může být velice zavádějící, ale stále je zde více vstupů než při telefonním hovoru,“ vysvětluje Věra Víchová.

Program Stop násilí funguje od roku 2009 a během více jak deseti let dochází k postupnému rozšiřování programu a týmu terapeutů. Tým v současnosti tvoří 11 specializovaných terapeutů a terapie jsou poskytovány v SOS centru Diakonie nedaleko Náměstí Míru a v nových terapeutických prostorách na Zvonařce, na Praze 2.

Od roku 2017 je individuální terapie poskytována i pachatelům násilných trestných činů na základě rozhodnutí soudu, který jim uložil absolvovat program jako přiměřenou povinnost pod dohledem probační a mediační služby. Dále je program ukládán v rámci přestupkového řízení na úřadech městských částí, kdy má klient nařízeno podrobit se programu na zvládání násilného chování.

Foto: Pixabay

reklama

reklama
reklama
reklama
reklama