reklama

1,5 milionu korun posílá Nadace Olgy Havlové na sociální služby pro potřebné v době pandemie

reklama

Prvních 34 organizací získalo finanční pomoc z mimořádného fondu na podporu sociálních služeb během druhé vlny epidemie koronaviru. V prvním kole Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) rozdělil celkem 1 453 218 korun, které půjdou na péči o seniory, dlouhodobě nemocné nebo umírající, o lidi se zdravotním postižením či ohrožené sociálním vyloučením.

„Sociální služby jsou ze strany státu dlouhodobě podfinancované. Již na jaře organizace prošly krizovým obdobím, kdy nečekaně musely investovat i z tak napjatých rozpočtů prostředky na nákup dezinfekčních a ochranných pomůcek, na pokrytí nákladů souvisejících s nárůstem počtu klientů. Druhá vlna pro tyto organizace znamená ještě větší nedostatek peněz. V průběhu roku totiž kvůli epidemickým opatřením nemohly pořádat tradiční charitativní akce či sbírky, ubylo také dárců, kteří se sami potýkají s finančními problémy, a tak organizace přišly o další zdroje financování,“ uvádí ředitelka VDV Monika Granja a dodává: „Fond pomoci potřebným je otevřený teprve dva týdny a o příspěvek z něj je obrovský zájem. Naše nadace do programu vložila 2 miliony korun, obáváme se však, že tato částka bude velmi rychle vyčerpána, proto jsme otevřeli sbírku a vyzýváme veřejnost k pomoci.“

Ke 2. listopadu 2020 je po rozdělení finanční podpory pro první sérii projektů ve Fondu pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru nyní 599 027 korun.

Peníze z aktuálně schválených projektů půjdou například na nákup balíčků potravin a základních hygienických potřeb pro nemajetné rodiny, o které pečuje Diecézní charita v Brně, na nákup pohonných hmot a ochranných pomůcek pro terénní pečovatelskou službu v zařízení Diana v Třebíči či na pořízení ochranných i dezinfekčních prostředků a rychlotestů v Domově pro seniory ve Vysokém Mýtě.

O podporu z fondu mohou žádat nestátní neziskové organizace, které těmto lidem poskytují sociální a zdravotně sociální služby. Maximální výše přiděleného příspěvku činí  70 000 korun a žádosti o grant budou projednávány ve zkráceném grantovém řízení, tak aby pomoc mohla rychle plynout tam, kde je to aktuálně nejvíce potřebné. Žádost musí splňovat grantová pravidla a podává se přes on-line formulář. Veškeré informace o mimořádném programu najdete zde. Tabulku podpořených projektů naleznete v příloze.

Foto: Nadace Olgy Havlové

reklama

reklama
reklama
reklama
reklama