reklama

Na Palmovce se plánuje nové náměstí Bohumila Hrabala a další velké změny

reklama

Pražská Palmovka v červnu ožije sérií veřejných akcí organizovaných městskou částí Praha 8 ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Po dobu dvou týdnů je přímo u metra Palmovka instalován informační kontejner. Návštěvníkům jsou tu k dispozici informace o plánovaných záměrech včetně map a vizualizací. Pro dotazy, připomínky a diskusi jsou zde každý den přítomni odborníci. Nebudou chybět ani komentované vycházky a možnosti aktivního zapojení do společného plánování budoucí podoby Palmovky.

Zastupitelstvo městské části Praha 8 letos v květnu schválilo zadání Územní studie Palmovka, rozvojového dokumentu, na který Palmovka už desetiletí čeká. Zároveň s přípravou územní studie se rozjíždí i dílčí projekty revitalizace náměstí, zklidnění dopravy, obnovy parků a další. „Palmovka by se měla v příštích letech proměnit v příjemnou pražskou polyfunkční čtvrť se svou typickou identitou. Stane se tak místem pro kvalitní bydlení, trávení volného času i pracovní příležitosti. Nenecháme si ujet vlak, tak jako na Rohanu, chceme Palmovku dostupnou pro všechny, aspoň v těch částech, kde to můžeme ještě ovlivnit. Veřejnost se může do plánování již nyní aktivně zapojit,“ říká Tomáš Hřebík, radní pro strategický rozvoj MČ Praha 8.

Program a doprovodné akce
Po dobu dvou týdnů od 8. do 19. června je přímo u metra Palmovka instalován informační kontejner s bohatým programem doprovodných akcí. „Rušno bude na Palmovce především ve čtvrtek 11. 6. odpoledne, kdy se koná komentovaná vycházka s historikem architektury Petrem Kučerou. Na ni pak naváže veřejné setkání a plánovací workshop k budoucí podobě náměstí Bohumila Hrabala,“ přibližuje Petr Pelc, zastupitel MČ Praha 8 a koordinátor platformy Palmovka TEĎ. Setkání se zúčastní radní Hlavního města Prahy, radní a zastupitelé MČ Praha 8, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a další hosté.

Během celých dvou týdnů budou mít návštěvníci možnost přímo v informačním kontejneru zanechat své připomínky a podněty k budoucímu rozvoji Palmovky. Do 20. června zároveň probíhá online anketní průzkum a sběr podnětů k připravované územní studii. „Další možností zapojení je anketa o podobě umělecké instalace s připomínkou spisovatele Bohumila Hrabala, která má v budoucnu vzniknout přímo na Palmovce,“ dodává Petr Pelc.

Foto: MČ Praha 8

reklama

reklama
reklama
reklama
reklama