reklama

ODS vyzývá Hřiba: Začněte komunikovat s radnicemi

reklama

Starostové, místostarostové, radní a členové zastupitelského klubu ODS hlavního města Prahy se důrazně ohrazují proti způsobu, jakým vedení Prahy v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem jedná s jednotlivými městskými částmi. Vyplývá to z jejich setkání, které iniciovala starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková.

„Je zjevné, že vedení hlavního města nechce a neumí otevřeně komunikovat s městskými částmi, které jsou obcházeny, ignorovány a jejich stanoviska nejsou respektována,“ uvedla v úvodu setkání starostka Zajíčková. Jako příklad uvedla uzavření Smetanova nábřeží, které proběhlo bez řádného projednání a souhlasu městské části Praha 1. „Pro nás, jako reprezentanty městských částí, se jedná o nebezpečný precedens, neboť obdobná rozhodnutí mohou postihnout i nás, a budeme to právě my, kdo ponese největší tíhu nespokojenosti občanů a podnikatelů, kterých se takové nesystematické a chaotické změny a opatření dotýkají. Musíme se ozvat a začít tomu společně vzdorovat. Dlužíme to našim voličům,“ dodala Zajíčková.

„Na většině městských částí jsme silní a je jen na nás, zda si necháme vnutit aktivistický styl současného vedení Prahy a ponecháme naše voliče napospas zastrašování, utlačování a šikanování,“ podpořil hostitelku starosta Řeporyjí Pavel Novotný.

Musí zaujmout společný postoj
Pražský zastupitel a úspěšný mnohaletý starosta Prahy 16 Karel Hanzlík označil jednání vedení města za bezprecedentní ohrožení svéprávnosti městských částí a vyzval přítomné, aby zaujali ve věci společné stanovisko. Většina z přítomných iniciativu Zajíčkové uvítala a shodli se, že je žádoucí a nutné zaujmout společný postoj, který budou vůči vedení města systematicky uplatňovat. Hlavními tématy, kde budou hledat zástupci ODS společné stanovisko, jsou:

  1. (ne)komunikace vedení města s městskými částmi a přisvojování si iniciativ městských částí, zejména primátorem Hřibem,
    2. oblast dopravy a parkování,
    3. financování městských částí a výkonu přenesené státní správy.

Přítomní se shodli na potřebě užší spolupráce i v dalších oblastech, na pravidelném setkávání a společném prosazovaní efektivních řešení, které trápí jednotlivé městské části.

„ODS v Praze volby vyhrála a při vyjednávání magistrátní koalice byla obejita. Ale i přesto jsme připraveni z opozice prosazovat náš program a pomáhat městským částem při plnění slibů, kterým jsme se Pražanům zavázali. ODS má v Praze 16 starostů, přes 60 místostarostů a radních, přes 200 zastupitelů a to je velká síla. Budeme všichni společně a neustále poukazovat na nekompetentnost stávající pražského vedení a na to, že není možné ignorovat městské části a sílu, kterou ODS ve většinu městských částech má,“ dodala Alexandra Udženija, předsedkyně klubu zastupitelů ODS hlavního města a dlouholetá místostarostka Prahy 2.

Foto: archiv

reklama

reklama
reklama
reklama
reklama