reklama

Nejčastější finanční otázky, které v současné době trápí Čechy

reklama

Již skoro dva měsíce panuje v České republice řada omezení a vládních nařízení, která mají přímý dopad na rodinné rozpočty. Mnohé domácnosti momentálně řeší situace, na které před pár měsíci ani nepomyslely. Ze dne na den se mnozí lidé ocitli v karanténě, pracovní neschopnosti zapříčiněné nařízením vlády, nebo doma na „ošetřovačce“ s nezletilými dětmi, které mají uzavřené školy. V tom nejhorším případě byli někteří dokonce pozitivně testováni na koronavirus. Všechny tyto situace mají jedno společně: nejistotou budoucnost způsobenou snížením či výpadkem příjmů. Jaké finanční otázky tedy Češi na základě praxe konzultantů Broker Consulting řeší nejčastěji?

  1. Finanční rezerva a odklad splátek

Obecně se doporučuje mít stranou zhruba šestiměsíční provozní rezervu, kterou člověk může za nepředvídatelné situace rychle čerpat. Realita je ale taková, že hodně obyvatel České republiky potřebnou rezervu nemá, nebo ji má v nedostatečné výši. V případě nečekaného výpadku či razantního snížení příjmu ze dne na den, jako tomu je za současné situace, platí, že je třeba jednat okamžitě a zbytečně neprodlužovat období, kdy chybí příjem, ale výdaje zůstávají neměnné.

„Prvním krokem, který klientům v takové situaci doporučuji, je si v klidu sednout a udělat si přehled svých výdajů a příjmů. Důležité je zjistit, kde lze výdaje rychle snížit. Cestou může být konsolidace úvěrů nebo odklad splátek či úplně škrtnutí „zbytných“ výdajů. Tento racionální postup pomůže klientům zmírnit paniku z nedostatku financí, kterou v této nejisté době pociťují,“ vysvětluje Markéta Francová, ředitelka OK POINTU Kladno.

Podle jejích zkušeností klienti potřebují ujištění, že se situace dá zvládnout a že nebude trvat věčně. Tím, že se situace dotkla plošně celé republiky, vyústilo v to, že některé banky už v prvním okamžiku daly na výběr tříměsíční nebo šestiměsíční odklad splátek.

„Nyní už bylo schváleno vládní moratorium, na jehož základě mohou klienti s hypotečním nebo spotřebitelským úvěrem požádat o odklad splátek na tři nebo šest měsíců. Stačí prohlásit, že kvůli opatření na zamezení šíření viru mají snížené příjmy. Je potřeba si ale uvědomit, že se v případě odkladu splátek prodlouží splatnost, nebo se odložené splátky rozloží do zbývajících splátek. Tedy splácíte o 3 nebo 6 měsíců déle, než bylo původně v plánu, nebo se splátka mírně zvýší,“ dodává Francová a pokračuje: „Je třeba si ale uvědomit, že za dobu odkladu splátek musím kromě dlužných splátek bance doplatit úroky z úvěru za toto období, čímž se úvěr prodraží. Je třeba velmi pečlivě zvážit, zda odklad opravdu potřebuji, protože není zadarmo.“

  • Úvěr na záchranu podnikání

Podnikatelský sektor, zejména malí a střední podnikatelé byli vládními opatřeními zasaženi velmi tvrdě. Některé obory jako gastronomie, ubytovací zařízení, ale třeba i kadeřnictví, kosmetické salony byly uzavřeny ze dne na den. Rázem se ocitly bez příjmů, ale s náklady. Vládní program podpory pro OSVČ COVID I a II a COVID Praha rozhodně nepokrývají vše. Je proto logické, že podnikatelé hledají další možnosti, jak překlenout obtížné období. Jedním z nich je i možnost standardního podnikatelského úvěru.

„U klientů, kteří zvažují podnikatelský úvěr, se nejprve společně snažíme zjistit, zda jim úvěr situaci pomůže vyřešit a překlenout, nebo daný problém pouze odsune do budoucnosti. Následky v budoucnu mohou být daleko horší než teď. Pokud se podnikání nastartovat nepovede a dojde ke  zhoršení finanční situace klienta, bude ho kromě stávajících závazků tížit i splátka úvěru. Je třeba celou situaci posuzovat komplexně a z dlouhodobého hlediska a místo krátkodobých vládních programů zvolit třeba produkt s delší splatností. Klient sice něco přeplatí na úrocích, ale měsíční splátka bude díky rozložení v čase nízká a nebude tak dramaticky zatěžovat klienta,“ radí Radim Štantejský, ředitel OK POINTu v Praze na Brumlovce.

  • Investice – pokles či ztráta?

Současná situace se dotkla i investorů. Výkyvy na tuzemských i globálních trzích způsobily mezi investory nervozitu a řada z nich řeší, co dělat a jak postupovat. Často hovoří o ztrátě a poklesu investice. Jsou to ale dva rozličné pojmy. V případě, že na trzích dochází k propadům cen a portfoliu klesá jeho hodnota, jedná se o pokles. Ztráta vzniká pouze v případě, kdy investor prodá pod cenou.

„Vysvětluji klientům, že výkyvy na finančních trzích jsou běžné. Dnešní situace se odlišuje od jiných propadů svojí příčinou a prudkostí. Pro dlouhodobé a pravidelné investory by však toto období nemělo znamenat žádné výrazné odchýlení se od finančního plánu. Pomocí pravidelného investování může investor dosáhnout snížení rizika spojeného s propadem trhů na základě průměrování nákladů. Průměrování nákladů se plně projeví v době růstu na finančních trzích,“ uvádí Radek Husák, ředitel OK POINTu v Brně na Vídeňské ulici.

  • Jak využít pojištění, které mám sjednané

Zajistit se na nepříznivé období pomáhá i správně nastavené zabezpečení například v podobě životního pojištění. Jednotlivé pojišťovny k současné situaci přistupují individuálně dle svých vlastních podmínek. Některé z nich započítávají nařízenou karanténu do karenční doby, pokud skončí diagnózou, jiné neuplatňují čekací dobu v pojištění pracovní neschopnosti v případě akutního infekčního onemocnění, kterým koronavirus je. „Pojištění neschopnosti splácet, pojištění hospitalizace či pojištění nemoci či úrazu jsou nejčastější produkty, o které se klienti momentálně zajímají, když hledají, jak překlenout období výpadku příjmu,“ zmiňuje Jaroslav Laur, ředitel pobočky OK POINT Praha Jižní Město, a dodává: „Tady nelze zvolit jedno plošné řešení, proto společně s klienty postupujeme případ od případu a hledáme řešení přímo pro jejich konkrétní situaci.“

Foto: Pixabay

reklama

reklama
reklama
reklama
reklama